Ukupan iznos isplaćenih plaća u XTRA-i za lipanj
31.265.363 Eur
Tehnologija koja stvara razliku u HR-u

Xtra moduli

Organizacija

Organizacija

Upravljanje organizacijskom strukturom kompanije, radnim mjestima, poslovima i vrstama troška, lokacijama i platnim ljestvicama, kompetencijama vezanim za posao i zapošljavanje (obavezne i neobavezne); sistematizacija, pregled povijesti i analitika.

Kadrovska administracija

Upravljanje kadrovskom evidencijom prema zakonima RH, ugovorima o radu i aneksima, relacijama za prijevoz; rad na kadrovskim događajima (zaposlenje, preraspodjela, odlasci, ponovni dolasci...), izvještaji prilagodljivi potrebama korisnika.

Evidencija rada

Evidencija rada

Upravljanje vremenom, odsutnostima, naknadama i obustavama, praćenje kreditnog salda, kreiranje radnih rasporeda na dnevnoj i tjednoj bazi, unos planova rada, planiranje prekovremenih sati i sati terenskog rada.

Plaće

Plaće

Obračun redovne plaće, drugog dohotka, izvanredni obračuni, ispravak plaće u programu, sustav nagrađivanja, ispis obračunskih isprava za isplatu plaće i slanje putem e-maila, automatizirana SEPA i JOPPD, rekapitulacija, temeljnica, analitika i izvještaji standardni i prilagođeni prema zadanim parametrima korisnika.

Putni nalozi

Putni nalozi

Kreiranje, ispis i obračun putnog naloga, automatizirana isplata akontacije, isplata putnog naloga uz automatiziranu SEPU i JOPPD, administracija putovanja, automatizirani prijenos podataka iz organizacije i kadrovske, automatizirani tečaj i lista dnevnica po državama putovanja, evidencija putnih naloga po statusima.

Klijenti

1.105.545
Obračunatih plaća
Automatizirana primjena aktivnih zakona RH u obračunima uključuje i implementaciju ovršnog zakona u podijeli sredstava na zaštićeni i tekući račun, automatizirano praćenje godišnjih iznosa neoporezivih primitaka uz prijenos u oporezive iznose nakon iskorištenog zakonski propisanog neoporezivog maksimuma, jednokratni unos naknada koje se isplaćuju na mjesečnoj bazi, generiranje konfigurabilnih izvještaja, generiranje obrasca R1 za upisana bolovanja i tablice HZZO za refundaciju, automatizirano praćenje iskorištenih dana godišnjeg odmora i kreditnog salda, mogućnost uvoza obustava i naknada kroz XTRA Excel tablice preuzete iz sustava, podršku stručnjaka...
84
Klijenata
Naši klijenti posluju u područjima prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda od mesa, peradi, morskih organizama, voća, povrća i kakaa, proizvodnja papira, proizvoda i ambalaže od papira i kartona), turizma (pružanje usluga smještaja u hotelima i sličnim smještajima), trgovine na veliko i na malo (trgovina farmaceutskim proizvodima, distribucija sirovina, inventara i ambalaže namijenjenih za potrebe u pekarstvu i slastičarstvu, trgovina hranom, pićima i duhanskim proizvodima), informacija i komunikacija (računalno programiranje i savjetovanje), stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga), oporabe materijala (skupljanje i prerada starog papira) te surađujemo s javnim ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.
1.485
Korisnika
Naši korisnici su stručnjaci iz područja obračuna plaće, službe za pravne i kadrovske poslove, evidentičari, menadžeri, HR administratori, ekonomisti, stručnjaci ZNR... Ovisno o autorizacijskoj roli, ostvaruju pristupe određenim funkcionalnostima sustava.

Vrijednost plaća

1.005.567.391

Eur
Ukupna vrijednost isplaćenih plaća

306.237.452

Eur
Isplaćene plaće u 2023.

Povijest

2023
Broj obračunatih plaća u sustavu 323.003. Rad na razvoju mobilne aplikacije.
2022
Broj obračunatih plaća u sustavu 282.730. Novi razvojni ciklus - razvoj mobilne aplikacije. Dignut naš Web portal.
2021
Broj obračunatih plaća u sustavu 199.734. Razvoj TIME aplikacije za upravljanje vremenom i planiranje rada zaposlenika.
2020
Broj obračunatih plaća u sustavu 105.558. Prva integracija s drugim sustavima.
2019
Broj obračunatih plaća u sustavu 13.992. Podignuta je nova verzija programa za upravljanje ljudskim resursima i obračun plaća X2.
2018
Broj obračunatih plaća u sustavu 13.200. Rad na razvoju X2.
2017
Broj obračunatih plaća u sustavu 9.340. Pokrećemo novi razvojni ciklus - razvoj nove verzije programa X2.
2016
Naš prvi klijent isplaćuje plaću iz X1. Broj obračunatih plaća u sustavu 3.261.
2015
Podignuta je prva verzija programa za upravljanje ljudskim resursima i obračun plaća X1.
Učitaj sve godine

Tim

Ivan Anđelić
Partner IT
Snježana Ninčević
Direktorica XTRA.HR
Mirela Kekez
Voditeljica podrške i odnosa s klijentima
Jasmina Tibi
Partner IT
Draga Parlov
Partner Business
Teuta Hazdovac
Partner Business