Uvjeti korištenja

Zadnja promjena: listopad 18, 2022
Pažljivo pročitajte ove uvjete korištenja prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi kojima je početno slovo veliko imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira na to pojavljuju li se u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uvjeta korištenja:
  • Povezano društvo znači subjekt koji kontrolira stranku, kontrolira je stranka ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu "kontrola" znači vlasništvo nad 50 % ili više dionica, vlasničkih udjela ili drugih vrijednosnih papira s pravom glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela.
  • Država se odnosi na: Hrvatsku
  • Društvo (u ovom Ugovoru navedeno kao "Društvo", "Mi", "Mi" ili "Naše") se odnosi na Feria projekt d.o.o., Poljička cesta 32, HR - 21000 Split.
  • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti usluzi kao što je računalo, mobitel ili digitalni tablet.
  • Usluga se odnosi na web stranicu.
  • Uvjeti korištenja (koji se nazivaju i "Uvjeti") znače ove Uvjete korištenja koji čine cjelokupni ugovor između Vas i Društva u vezi s korištenjem Usluge. Ovaj Ugovor o uvjetima i odredbama izrađen je uz pomoć Generatora Uvjeta korištenja.
  • Usluga društvenih medija treće strane znači svaka usluga ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koji pruža treća strana, a koji se može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnim od strane Usluge.
  • Web stranica se odnosi na XTRA Payroll stručnjake, dostupan na http://www.xpx.hr
  • Vi (Vas) se odnosi na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku, ili drugu pravnu osobu u čije ime taj pojedinac pristupa Usluzi ili koristi Uslugu, kako je primjenjivo.

O Uvjetima korištenja

Ovo su Uvjeti korištenja koji uređuju korištenje ove Usluge i ugovor koji djeluje između Vas i Društva. Ovi Uvjeti korištenja utvrđuju prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.
Ovi Uvjeti korištenja ne reguliraju prava i obveze Vas i Društva koje bi proizašlo iz sklapanja Ugovora o korištenju, razvoju, implementaciji i asistenciji programa XTRA.HR za upravljanje ljudskim resursima i obračun plaća. Prava i obveze Ugovora o korištenju, razvoju, implementaciji i asistenciji programa XTRA.HR za upravljanje ljudskim resursima i obračun plaća reguliraju se potpisanim Ugovorom o poslovnoj suradnji.
Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovani su Vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta korištenja. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.
Pristupom ili korištenjem Usluge pristajete na ove Uvjete korištenja. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta korištenja, ne smijete pristupiti Usluzi.
Potvrđujete da ste stariji od 18 godina. Društvo ne dopušta osobama mlađima od 18 godina korištenje usluge.
Vaš pristup i korištenje Usluge također je uvjetovano Vašim prihvaćanjem i poštivanjem Pravila privatnosti tvrtke. Naša Pravila privatnosti opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših osobnih podataka kada koristite aplikaciju ili web stranicu i govore vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti. Pažljivo pročitajte naša pravila privatnosti prije korištenja naše usluge.

Linkovi na druge web stranice

Naša Usluga može sadržavati linkove na web stranice trećih strana ili usluge koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Društva.
Tvrtka nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila privatnosti ili praksu web stranica ili usluga trećih strana. Nadalje, prihvaćate i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen ili navodno prouzročen ili u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem takvih web stranica ili usluga.
Savjetujemo Vam da pročitate uvjete korištenja te pravila privatnosti bilo koje web stranice ili usluge treće strane koju posjećujete.

Raskid

Možemo odmah ukinuti ili suspendirati Vaš pristup, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uvjete korištenja.
Nakon raskida, Vaše pravo na korištenje usluge odmah prestaje.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati, cjelokupna odgovornost Društva i bilo kojeg od njegovih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vaš ekskluzivni pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničen na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 EUR ako niste ništa kupili putem Usluge.
U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju tvrtka ili njezini dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu za gubitak dobiti, gubitak podataka ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za osobnu ozljedu, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge, softvera treće strane i / ili hardvera treće strane koji se koristi s Uslugom, ili na drugi način u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnost takve naknade štete, čak i ako pravni lijek ne ispunjava svoju osnovnu svrhu.
Neke države ne dopuštaju isključivanje implicitnih jamstava ili ograničavanje odgovornosti za slučajnu ili posljedičnu štetu, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda ne primjenjuju. U tim državama odgovornost svake stranke bit će ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Izjava o odricanju od odgovornosti "AS IS" i "AS AVAILABLE"

Usluga Vam je pružena "KAKVA JEST" i "KAKO JE DOSTUPNA" i sa svim greškama i nedostacima bez jamstva bilo koje vrste. U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom, Društvo se u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih i njihovih davatelja licence i pružatelja usluga izričito odriče svih jamstava, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluge, uključujući sva implicitna jamstva o mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, vlasništva i nekršenja te jamstava koja mogu nastati tijekom poslovanja, izvedbe, korištenja ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na gore navedeno, Tvrtka ne daje nikakvo jamstvo ili preuzetu obvezu i ne daje nikakvo jamstvo da će Usluga zadovoljiti Vaše zahtjeve, postići željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo kakve standarde izvedbe ili pouzdanosti ili biti bez pogrešaka ili da se bilo kakve pogreške ili nedostaci mogu ili će biti ispravljeni.
Ne ograničavajući gore navedeno, ni Kompanija niti bilo koji od pružatelja kompanije ne daje nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste, izričita ili implicirana: (i) u vezi s radom ili dostupnošću Usluge ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda koji su uključeni u Uslugu; (ii) da će Usluga biti bez prekida ili bez pogrešaka; (iii) u vezi s točnošću, pouzdanošću ili valutom bilo kakvih informacija ili sadržaja koji se pružaju putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-mailovi poslani od ili u ime Kompanije ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonaste, vremenske trake druge štetne komponente.
Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne primjenjuju na Vas. Međutim, u tom slučaju izuzeća i ograničenja utvrđena u ovom odjeljku primjenjuju se u najvećoj mogućoj mjeri provedivoj na temelju primjenjivog prava.

Mjerodavno pravo

Zakoni zemlje Društva, osim pravila o sukobu zakona, uređuju ove Uvjete i Vaše korištenje Usluge. Vaše korištenje aplikacije može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakve zabrinutosti ili spora o Usluzi, slažete se da ćete prvo pokušati riješiti spor neformalno kontaktiranjem Društva.

Za korisnike iz Europske unije (EU)

Ako ste korisnik iz Europske unije, imat ćete koristi od svih obveznih odredbi prava zemlje u kojoj boravite.

Usklađenost sa zakonima SAD-a

Vi izjavljujete i jamčite da se (i) ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade Sjedinjenih Američkih Država, ili koja je od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država označena kao zemlja koja "podupire teroriste", i (ii) niste navedeni ni na jednom popisu zabranjenih ili ograničenih stranaka vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Odvojivost i izuzeće

Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevažećom, takva odredba će se promijeniti i tumačiti kako bi se ostvarili ciljevi takve odredbe u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s primjenjivim zakonom, a preostale odredbe će nastaviti u punoj snazi i učinku.

Izuzeće

Osim kako je ovdje predviđeno, neostvarivanje prava ili nezahtijevanje izvršenja obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na sposobnost stranke da ostvari takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo kojem trenutku nakon toga, niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od bilo kojeg naknadnog kršenja.

Prevođenje

Ovi Uvjeti korištenja možda su prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnima na našoj usluzi. Slažete se da izvorni tekst na hrvatskom jeziku ima prednost u slučaju spora.

Izmjene ovih Uvjeta korištenja

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijalna, uložit ćemo razumne napore kako bismo dostavili obavijest najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uvjeta. Što predstavlja materijalnu promjenu odredit ćemo prema našoj vlastitoj diskreciji.
Ako nastavite pristupati našoj Usluzi ili je upotrebljavati nakon stupanja na snagu tih revizija, pristajete na to da vas obvezuju revidirani uvjeti. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, prestanite koristiti web stranicu i uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:
E-poštom: info@xtra.hr
Posjetom ovoj stranici na našoj web stranici: https://www.xpx.hr/kontakt